Hướng dẫn Tạo điểm thanh toán trên ứng dụng QR Vietnam

  • Bước 1:Tải ứng dụng QR Vietnam trên App Store hoặc Google Play
  • Bước 2:Đăng ký tài khoản QR Vietnam
  • Bước 3:Vào tài khoản, chọn “Điểm thanh toán”, chọn “Tạo” để tạo điểm thanh toán và thực hiện nhập thông tin..
  • Bước 4:Chọn phương thức xác thực để xác nhận tạo điểm thanh toán.