Hướng dẫn Đăng ký và tạo QR nhận thanh toán

  • Bước 1:Truy cập trang web qrvn.vn chọn Đăng nhập, tiếp theo Nhấn Đăng kí mới
  • Bước 2:Nhập thông tin, số điện thoại, mật khẩu và chọn đăng kí tài khoản
  • Bước 3:Nhập mã xác thực, đăng kí tài khoản thành công
  • Bước 4:Đăng nhập lại thông tin vừa đăng kí, vào mục Tạo QR và điền thông tin tạo QR nhân thanh toán