Cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống của QR VN. (Đăng nhập tại đây)

Bước 2: Chọn ngân hàng quý khách muốn chuyển tiền đến.

Bước 3: Nhập thông tin: Số tài khoản hoặc số thẻ của người nhận tiền, số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền

Bước 4: Nhập mật khẩu Token và xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Hướng dẫn lấy mật khẩu Token

Bước 1: Qúy khách vui lòng vào ứng dụng QR VN trên mobile.

(Tải ứng dụng cho Android tại đây)(Tải ứng dụng cho iPhone tại đây)

Bước 2: Qúy khách vào mục Tài khoản ( mật khẩu Token được đăng ký ngay bên dưới mật khẩu ví trong phần đăng ký.)

Bước 3: Để thực hiện các giao dịch, quý khách vui lòng nhập mật khẩu Token hoặc sử dụng vân tay, gương mặt, để nhận mật khẩu.

Bước 4: Nhập 6 số Token vào ô 6 số token trên web để thực hiện lệnh

Phí chuyển tiền:

Chuyển tiền nhanh đến tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ (tối đa 500 triệu đồng/giao dịch) phí chuyển tiền : 4000đ

Lưu ý:

- Số tiền chuyển bắt buộc phải lơn hơn 0đ

- Sử dụng để xác thực các giao dịch chuyển tiền, thanh toán, cập nhật thông tin, thay đổi sổ tay thường dùng, v.v. Mật khẩu Token gồm 6 ký tự.

- 6 số Token tự động thay đổi mỗi 30 giây

- Sai mật khẩu Token liên tiếp 3 lần sẽ bị khoá trong 24h. Khi bị khóa Token, cần liên hệ bộ phận CSKH

Cách chuyển khoản đến ví doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống của QR VN. (Đăng nhập tại đây)

Bước 2: Nhập thông tin: Nhập mã doanh nghiệp mà quý khách muốn chuyển, số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền

Bước 3: Nhập mật khẩu Token và xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Hướng dẫn lấy mật khẩu Token

Bước 1: Qúy khách vui lòng vào ứng dụng QR VN trên mobile.(Tải ứng dụng tại đây)

Bước 2: Qúy khách vào mục Tài khoản ( mật khẩu Token được đăng ký ngay bên dưới mật khẩu ví trong phần đăng ký.)

Bước 3: Để thực hiện các giao dịch, quý khách vui lòng nhập mật khẩu Token hoặc sử dụng vân tay, gương mặt, để nhận mật khẩu.

Bước 4: Nhập 6 số Token vào ô 6 số token trên web để thực hiện lệnh

Phí chuyển tiền:

- Nếu số tiền nhỏ hơn 1.000.000đ phí chuyển tiền là :300đ

- Nếu số tiền lớn hơn 10.000.000đ và nhỏ hơn 20.000.000đ phí chuyển tiền là :1.000đ

- Nếu số tiền lớn hơn 20.000.000đ phí chuyển tiền là :2.000đ

Lưu ý:

- Sử dụng để xác thực các giao dịch chuyển tiền, thanh toán, cập nhật thông tin, thay đổi sổ tay thường dùng, v.v. Mật khẩu Token gồm 6 ký tự.

- 6 số Token tự động thay đổi mỗi 30 giây

- Sai mật khẩu Token liên tiếp 3 lần sẽ bị khoá trong 24h. Khi bị khóa Token, cần liên hệ bộ phận CSKH

Cách chuyển khoản đến ví điện tử

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống của QR VN. (Đăng nhập tại đây)

Bước 2: Nhập thông tin: Nhập số ví mà quý khách muốn chuyển, số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền

Bước 3: Nhập mật khẩu Token và xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Hướng dẫn lấy mật khẩu Token

Bước 1: Qúy khách vui lòng vào ứng dụng QR VN trên mobile.(Tải ứng dụng tại đây)

Bước 2: Qúy khách vào mục Tài khoản ( mật khẩu Token được đăng ký ngay bên dưới mật khẩu ví trong phần đăng ký.)

Bước 3: Để thực hiện các giao dịch, quý khách vui lòng nhập mật khẩu Token hoặc sử dụng vân tay, gương mặt, để nhận mật khẩu.

Bước 4: Nhập 6 số Token vào ô 6 số token trên web để thực hiện lệnh

Phí chuyển tiền:

- Nếu số tiền nhỏ hơn 1.000.000đ phí chuyển tiền là :300đ

- Nếu số tiền lớn hơn 10.000.000đ và nhỏ hơn 20.000.000đ phí chuyển tiền là :1.000đ

- Nếu số tiền lớn hơn 20.000.000đ phí chuyển tiền là :2.000đ

Lưu ý:

- Sử dụng để xác thực các giao dịch chuyển tiền, thanh toán, cập nhật thông tin, thay đổi sổ tay thường dùng, v.v. Mật khẩu Token gồm 6 ký tự.

- 6 số Token tự động thay đổi mỗi 30 giây

- Sai mật khẩu Token liên tiếp 3 lần sẽ bị khoá trong 24h. Khi bị khóa Token, cần liên hệ bộ phận CSKH


Quý khách vui lòng chờ trong giây lát...