Hướng dẫn đăng ký và sử dụng ví Vimass trên qrvn.vn

I.    Đăng ký Ví cá nhân:

    1. Đăng ký ví cá nhân trên Website qrvn.vn:
    -    Vào trang https://qrvn.vn/dangnhap, nhấn chọn Đăng ký (phía dưới bên phải), màn hình chuyển sang phần đăng ký ví cá nhân
    -    Nhập Số điện thoại, Mật khẩu Ví, Mật khẩu Ví lần 2 và nhấn nút Đăng ký.
    -    Mã xác thực gồm 6 ký tự sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký Ví, nhập Mã xác thực và nhấn nút Thực hiện. Nhập chính xác Mã xác thực, Ví sẽ được đăng ký và sẵn sàng sử dụng.
    -    Quay trở lại trang https://qrvn.vn/dangnhap , nhập Số điện thoại vừa đăng ký, mật khẩu ví, nhấn Đăng nhập 


    2. Đăng ký ví cá nhân trên ứng dụng QR VN:

    -   Tải ứng dụng QR VN trên điện thoại android tại : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qr.qrvn&hl=vi%5CnCho
    -   Tải ứng dụng QR VN trên điện thoại iPhone tại: https://apps.apple.com/vn/app/qr-vn/id1595737575?l=vi
    -    Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn Đăng nhập => Đăng ký tài khoản.
    -    Nhập đầy đủ Số điện thoại, Mật khẩu Ví, Mật khẩu token và nhấn nút Đăng ký.
    -    Mã xác thực gồm 6 ký tự sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký Ví, nhập Mã xác thực và nhấn nút Thực hiện. Nhập chính xác Mã xác thực, Ví sẽ được đăng ký và sẵn sàng sử dụng.
    -   Quay trở lại màn hình chính của ứng dụng, nhập Số điện thoại vừa đăng ký, mật khẩu ví, nhấn Đăng nhập 
    3. Các loại mật khẩu bảo mật và xác thực giao dịch
        a. Mật khẩu đăng nhâp:
    -    Chỉ sử dụng khi đăng nhập vào Ví Vimass. Mật khẩu đăng nhập gồm từ 6 đến 25 ký tự (cả chữ to, chữ nhỏ, số và không bao gồm ký tự đặc biệt).
    -    Nếu điện thoại có chức năng quét vân tay hoặc nhận diện mặt thì từ lần đăng nhập thứ 2, vân tay hoặc nhận diện sẽ thay thế mật khẩu đăng nhập. Sai mật khẩu đăng nhập  liên tiếp 3 lần sẽ bị khoá ví trong 24h.
        b.    Mật khẩu Token:
    -    Sử dụng để xác thực các giao dịch chuyển tiền, thanh toán, cập nhật thông tin, thay đổi sổ tay thường dùng, v.v. Mật khẩu Token gồm 6 ký tự.
    -    Nếu điện thoại có chức năng quét vân tay hoặc nhận diện mặt thì từ lần sử dụng mật khẩu Token thứ 2, vân tay hoặc nhận diện sẽ thay thế mật khẩu Token.
    -    Mật khẩu Token được đăng ký ngay bên dưới mật khẩu ví trong phần đăng ký.
    -   Để đổi mật khẩu hoặc quên mật khẩu Token , cần đăng nhập vào ứng dụng QR VN trên điện thoại vào mục Tài khoản => Token, nhấn tạo/đổi/Quên mật khẩu token, nhập mật khẩu gồm 6 ký tự và nhấn nút thực hiện. Nhập 6 số xác thực do hệ thống gửi về điện thoại để đổi, quên mật khẩu token. 
    -    Để thực hiện các giao dịch, thay đổi trên điện thoại, nhập mật khẩu Token hoặc sử dụng vân tay, gương mặt.
    -    Để thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc thay đổi trên qrvn.vn, sau khi nhập các thông tin cần thiết. Đăng nhập ứng dụng QR VN trên điện thoại, đến mục Tài khoản = > Token, nhập mật khẩu Token hoặc sử dụng vân tay, gương mặt. Màn hình điện thoại hiển thị 6 số Token. Nhập 6 số này vào ô 6 số token trên web để thực hiện lệnh.6 số Token tự động thay đổi mỗi 30 giây. Sai mật khẩu Token liên tiếp 3 lần sẽ bị khoá trong 24h. Khi bị khóa Token, cần liên hệ bộ phận CSKH Vimass 
    4. Thay đổi thông tin ví
    - Để đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN, các tài khoản Ví sau khi đăng ký thành công đều phải tiến hành cập nhật đầy đủ thông tin
    - Trên web: truy cập trang qrvn.vn, chọn mục Đăng nhập, đăng nhập ví Vimass đã tạo ở mục I, vào phần https://qrvn.net/thong-tin-tai-khoan.html, bổ sung đầy các thông tin cần thiết. Nhập 6 số Token sinh ra trên ứng dụng QR VN trên điện thoại để xác thực.
    - Trên điện thoại: đăng nhập tài khoản ví ViMASS đã tạo ở mục I, vào mục Tài khoản => Thông tin, bổ sung đầy đủ các thông tin cần thiết, cuối cùng chọn phương thức xác thực (Token hoặc vân tay, gương mặt)    

    5. Xem sao kê
    - Đăng nhập tài khoản ví Vimass, chọn mục Sao kê https://qrvn.net/saokedaydu, chọn loại giao dịch (tất cả, giao dịch thu, giao dịch chi), chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc, nhấn Tra cứu
    - Không giới hạn thời gian tra cứu sao kê với ví cá nhân. Người quản lý ví doanh nghiệp được tra cứu đến 3 năm, nhân viên doanh nghiệp được tra cứu đến 1 năm (365 ngày).
    - Sao kê có thể được gửi về email dưới dạng file excel tổng hợp (yêu cầu có email đúng trong phần thông tin Ví).
    
II. Đăng ký ví doanh nghiệp:    
Để tạo được Ví doanh nghiệp, Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bắt buộc phải có tài khoản Ví cá nhân.
    1. Đăng ký ví doanh nghiệp trên Website qrvn.vn:
    -    Vào trang https://qrvn.vn/dangnhap (hoặc ứng dụng QR VN trên điện thoại), chọn mục Doanh nghiệp, nhấn chọn Đăng ký (phía dưới bên phải), màn hình chuyển sang phần đăng ký ví doanh nghiệp
    -    Nhập mã số doanh nghiệp (là dãy 10 mã số doanh nghiệp được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
    -    Tên doanh nghiệp: là tên đầy đủ như ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
    -   Họ và tên người đại diện theo pháp luật được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
    -   Số điện thoại của người đại diện, là số ví Vimass cá nhân đã đăng ký của người đại diện.
    -   Ảnh chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu có từ 2 trang trở lên thì chỉ cần trang đầu (có tên công ty, tên người đại diện), và trang cuối (có con dấu đỏ).
    -    Sau khi nhấn đăng ký, thông tin đăng ký sẽ được Vimass tiếp nhận và phản hồi lại bằng thông báo: Ví doanh nghiệp dn_xxx đã được đăng ký cho người đại diện yyy với số điện thoại zzz. 
    -    Trong thời gian tối đa 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đăng ký, nhân viên Vimass có trách nhiệm sẽ tiến hành kiểm duyệt các thông tin được đăng ký, nếu thông tin chính xác, sẽ kích hoạt và cho phép sử dụng ví doanh nghiệp.
    -    Chỉ có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể thay đổi, bổ sung bất cứ lúc nào các thông tin về doanh nghiệp và danh sách người lập, người duyệt giao dịch.
    -    Thông tin đăng ký cho doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc là thông tin theo đăng ký kinh doanh, trong trường hợp có yêu cầu thay đổi thông tin doanh nghiệp, Vimass sẽ ưu tiên thay đổi theo công văn có dấu và chữ ký và dấu của người đại diện pháp luật.

2. Người lập lệnh và người duyệt lệnh:
    -    Sau khi đăng ký Ví doanh nghiệp xong. Chủ doanh nghiệp Đăng nhập vào ví doanh nghiệp, chọn Tài khoản => Thông tin để cập nhật đầy đủ các thông tin. 
    -    Thay đổi mục Ds ví lập GD (phân cách bởi dấu ; ): Nhập số Ví cá nhân đã tạo trước đó của người được quyền lập lệnh
    -    Thay đổi mục Ds ví duyệt GD (phân cách bởi dấu ; ): Nhập số Ví cá nhân đã tạo trước đó của người được quyền duyệt lệnh
    -   Trên website: sử dụng 6 số Token sinh bởi ứng dụng QR VN trên điện thoại để xác thực.
    -   Trên điện thoại: sử dụng mật khẩu Token, hoặc vân tay/ gương mặt để xác thực.