Từ ngày Đến ngày Trạng thái TT CQT Mẫu số
MST * Số HĐ * Đơn vị mua Ký hiệu

Số HĐ

Ngày HĐ

Ký hiệu

Đơn vị mua

Địa chỉ

Tổng tiền

VAT

Tổng cộng

Loại tiền

Đơn vị bán

Người lập

IC

Gửi mail

ĐƠN GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Gói dưới 1.000 hóa đơn Phí: 200 đồng/ hóa đơn Lpoint: +10
Gói từ 1.000 - 10.000 hóa đơn Phí: 180 đồng/ hóa đơn Lpoint: +8
Gói từ 10.000 - 30.000 hóa đơn Phí: 160 đồng/ hóa đơn Lpoint: +6
Gói từ 30.000 - 50.000 hóa đơn Phí: 140 đồng/ hóa đơn Lpoint: +4
Gói từ 500.000 - 1.000.000 hóa đơn Phí: 120 đồng/ hóa đơn Lpoint: +2
Tháng có trên 1 triệu hóa đơn Phí: 100 đồng/ hóa đơn
THÔNG TIN THÊM

1. Thỏa thuận hợp tác kinh doanh CMC - Vimass (Xem tại đây)

2. Quyết định về phí dịch vụ, điểm thưởng và điểm may 3. Hướng dẫn sử dụng hợp đồng điện tử

NHẬN TIỀN QUA QR


Nạp ví Vimass Phí: 500 đồng Lpoint: +20
Nạp ví khác Phí: 0,1% (tối thiểu 1.000 đồng ) Lpoint: +50
Thanh toán VNPAY QR Phí: 0,1% (tối thiểu 1.000 đồng ) Lpoint: +50

Thu hộ dưới 10.000 gd 1 tháng Phí: 0,1% (tối thiểu 1.000 đồng) Lpoint: +50
Thu hộ từ 10.000 đến 100.000 gd 1 tháng Phí: 0,07% (tối thiểu 700 đồng) Lpoint: +30
Thu hộ từ 100.000 đến 1.000.000 gd 1 tháng Phí: 0,05% (tối thiểu 500 đồng) Lpoint: +20
Thu hộ trên 1.000.000 gd 1 tháng Phí: 0,04% (tối thiểu 500 đồng) Lpoint: +10

THANH TOÁN QUA QR


Hóa đơn Phí: 0,05% (tối thiểu 500 đồng) Lpoint: +12
Mua vé, hàng hóa, dịch vụ Phí: 0,1% (tối thiểu 1000 đồng) Vpoint: +25 Lpoint: +25
Lưu ảnh nền trên app và web Phí: 1.000 đồng/năm Lpoint: +50
Bán ảnh nền cho app và web Phí: 0,2% (tối thiểu 1.000 đồng) Lpoint: +50

THANH TOÁN QUA ỨNG DỤNG


Hóa đơn Phí: 1.000 đồng Lpoint: +50
Mua vé, hàng hóa, dịch vụ Phí: 2.000 đồng Vpoint: +20 Lpoint: +30
THÔNG TIN THÊM 1. Quyết định về phí dịch vụ, điểm thưởng và điểm may 2. Hướng dẫn sử dụng hợp đồng điện tử