ĐƠN GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Gói dưới 1.000 hóa đơn Phí: 200 đồng/ hóa đơn Lpoint: +10
Gói từ 1.000 - 10.000 hóa đơn Phí: 180 đồng/ hóa đơn Lpoint: +8
Gói từ 10.000 - 30.000 hóa đơn Phí: 160 đồng/ hóa đơn Lpoint: +6
Gói từ 30.000 - 50.000 hóa đơn Phí: 140 đồng/ hóa đơn Lpoint: +4
Gói từ 500.000 - 1.000.000 hóa đơn Phí: 120 đồng/ hóa đơn Lpoint: +2
Tháng có trên 1 triệu hóa đơn Phí: 100 đồng/ hóa đơn
THÔNG TIN THÊM

1. Thỏa thuận hợp tác kinh doanh CMC - Vimass (Xem tại đây)

2. Quyết định về phí dịch vụ, điểm thưởng và điểm may 3. Hướng dẫn sử dụng hợp đồng điện tử