• Mã khách hàng
  •  


Thanh toán Mai Linh

Họ tên:

VienChuVan

Biển số:

Mã nhân viên:

Số điện thoại:

CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

Từ Đến

Chử Văn Viên

Phụng Công-Văn Giang-Hưng Yên

0979951954

Chử Văn Viên

Phụng Công-Văn Giang-Hưng Yên

0979951954

Nội dung hàng:

Ducati z1000

Cân nặng:

2kg

Kích thước:

10x10

DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

Mã vận đơn: EE48868785771VN

Đã giao hàng

Tên khách hàng:

Phụng Công-Văn Giang-Hưng Yên

Ducati z1000

Tiền thu người nhận :

100.000.000 đ