Từ ngày Đến ngày Trạng thái TT CQT Mẫu số
MST * Số HĐ * Đơn vị mua Ký hiệu
Số HĐ Ngày HĐ Ký hiệu Đơn vị mua Địa chỉ Tổng tiền VAT Tổng cộng Loại tiền Email Đơn vị bán Người lập IC Gửi mail